Dell Inspirion 5548

Intel Broadwell Core i5 2.2 ghz turbo boost 2.7 ghz x 4

Dell Inspiron 5547

Intel Haswell Core i5 1.7 ghz, turbo boost 2.7 ghz x 4 ( Màn hình cảm ứng - Windows bản quyền )

Asus f451ca-vx123D

Intel Core i3 1.8 ghz x 4 (CPU I3 thế hệ 3: 3217U - 3 mb cache, bus 1333 mhz)

Asus f451ca-vx124

Intel Core i3 1.8 ghz x 4 (CPU I3 thế hệ 3: 3217U - 3 mb cache, bus 1333 mhz)

Sản phẩm mới

New

Asus f451ca-vx123D

Intel Core i3 1.8 ghz x 4 (CPU I3 thế hệ 3: 3217U - 3 mb cache, bus 1333 mhz)

8,183,200VNĐ

New

Asus f451ca-vx124

Intel Core i3 1.8 ghz x 4 (CPU I3 thế hệ 3: 3217U - 3 mb cache, bus 1333 mhz)

8,723,600VNĐ

New

ASUS P550LDV-X0517D

Intel Haswell Core i5 1.7 ghz turbo boost 2.7 ghz x 4 (CPU I5 thế hệ 4: 4210U - 3 mb cache, bus 1600 mhz)

12,450,000VNĐ

New

Asus K555la-xx218d

Intel Haswell Core i5 1.7 ghz turbo boost 2.7 ghz x 4 (CPU I5 thế hệ 4: 4210U - 3 mb cache, bus 1600 mhz)

11,946,700VNĐ

New

Asus TP550LD-CJ083H

Intel Core i3 1.9 ghz x 4 (CPU I4 thế hệ 3: 4030U - 3 mb cache, bus 1600 mhz)

10,950,000VNĐ

New

Dell Inpsirion 3543

Intel Broadwell Core i5 2.2 ghz turbo boost 2.7 ghz x 4 (5200U), 4gb ram, hdd 500gb, vga Geforce 820M - 02gb (card rời), lcd 15'6

12,990,000VNĐ